Vi tar emot annonsmaterial som högupplösta, tryckoptimeradepdf:er, via e-post eller filtjänst av typen Sprend.com. ICC-profiler och job options för Indesign kan hämtashem från Puna Musta, www.punamusta.com.Gå in på ”
Instruktioner och tips” och ladda ner ”PunamustaICC-profiler”. Använd ISO Coated V2 300 om annonsernaligger på omslagsarket och PSO_LWC_Improved_eciom de ligger i inlagan.
För fullgott tryckresultat ska följande specifikation följas:

1. Format och formatinställningar
• Använd högupplöst (300 dpi) tryckoptimeratpdf-format.
• Bilder ska vara konverterade till tryckeriets ICC-profil ochhögupplösta, 300 dpi
• Använda typsnitt skall vara inkluderade.
• Vid utfallande annons skall skärmärken anges.OPI-länkar får inte användas.


2. Text, typsnitt
• Använd endast typsnitt av postscripttyp Type 1,Open Type eller Unicode. Övriga typsnittstyper får ejanvändas,
inkluderande komposit-typsnitt.• Undvik ligaturer


3. Färgrymd
• Inga andra färgrymder än CMYK får användas i annonsen.
• RGB, Pantone eller ”spot colors” och liknande får ej förekomma.
• Använd ej 4-färg i svarta texter.

4. Storlek
• Leverera alltid annonsen i storlek 100 procent av detbokade utrymmet.
• Utfallande annonser måste ha skärmärken och levererasmed minst 5 mm skärmån. Helsida 210 x 297 mm (+5 mmutfall) och uppslag 420 x 297 mm (+5 mm utfall). Noteravid uppslag att tidningen är limbunden och att informationeni mitten av annonsen försvinner in i bunten. Räknamed cirka 5 mm åt varje håll från mitten.