Elinstallatören

Bilaga max 40 gram

name
Elinstallatören
Construction Sweden

Description

Kund levererar färdigtryckt bilaga till vårt tryckeri i Finland.Priset avser ibladning inklusive distribution med tidningen.


Bilagor skickas till: 

PUNAMUSTA OY

KOSTI AALTOSEN TIE 9

FIN-80140 JOENSUU

Projektledare Heidi

Avellan, tel: +358 50 363 4272


Märk alltid pallarna med antal per pall och totala upplaga. Samt vilken tidning och vilketnummer de ska in i.


VOLYM


VOLYMPRIS
21 500:45 000 kr